روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانه

آزمايشاتي كه براي تعيين انتشار سرطان استفاده مي شوند کدامند؟


اسکن استخوان
اين آزمایش يك روش تصوير برداري است كه جهت بررسي انتشار سرطان به استخوان ها استفاده مي شود. مقدار كمي از ماده راديواكتيو به داخل وريد تزريق مي شود و از اين طريق به داخل جريان خون راه پيدا مي كند. در نقاطي كه يك تومور سرطاني در داخل استخوان وجود داشته باشد، ماده راديواكتيو تجمع پيدا كرده و تصوير حاصله، نشان دهنده وجود يك وضعيت غيرطبيعي خواهد بود. اشعه ناشی ازذرات راديواكتيو به حدی کم هستند که به شما صدمه اي نخواهند زد و باعث تحريك رشد تومور سرطاني نيز نخواهند شد. ذكر اين نكته ضروري است كه افزايش جذب ماده راديواكتيو در برخي استخوان ها مي تواند در اثر موارد ديگري نظير ضربه، التهاب، عفونت و .... نيز ديده شود، لذا تفسير اين آزمايش را به عهده پزشك معالج خود بگذاريد.

سونوگرافي
اين روش تصوير برداري به طور معمول براي بررسي كبد و ساير اعضاي داخل شكم و لگن استفاده مي شود. در این روش از امواج صوتي استفاده می شود و تصویر ایجاد شده وضعیت کبد بیمار را مشخص می کند. معمولاً سونوگرافي در مواردي كه شك به گسترش تومور به كبد وجود داشته باشد استفاده مي شود.

CT اسكن
در اين تست از اشعه ایکس که از زواياي مختلف به بدن بیمار تابیده می شود استفاده می شود. تصاویر ایجاد شده توسط كامپيوتر با هم تركيب می شوند و يك تصوير مقطعي از اندام هاي داخلي بدن ايجاد مي كنندبا اين روش انتشار بيماري به اندام هاي داخلي مثل ریه، كبد و سایر ارگان های داخل قفسه سینه و شکم قابل تشخيص است. دقت این روش بیشتر از سونوگرافی است.

MRI
يك روش تصويربرداري ديگر MRI است. در اين روش از امواج راديويي و مغناطيسي جهت بررسی اعضای بدن استفاده مي شود و تصاوير دقيقي از اندام هاي داخلي از جمله کبد و ریه ها ايجاد مي كنند.. چنانچه در CT اسکن شک تشخیصی وجود داشته باشد و بررسی های بیشتر لازم باشد از این روش بهره گرفته می شود. در برخی موارد MRI جهت بررسی بیشتر پستانها انجام میشود بخصوص مواقعی که تومور از نوع مهاجم با منشا غدد شیری هست و احتمال دو طرفه بودن تومور بیشتر است میتوان از MRI کمک گرفت.

اسکن PET
از این روش تشخیصی که چند سالی است به دنیای پزشکی عرضه شده است، برای بررسی انتشار تومور به سایر اعضای بدن و یا عود تومور در محل عمل استفاده می شود. در این روش از یک ماده رادیواکتیو که در محل تومور تجمع می یابد برای تشخیص استفاده میشود. آنچه اهمیت دارد این است که این روش که می تواند با یا بدون CT اسکن همزمان انجام شود و اگرچه داراری دقت تشخیصی بسیار زیادی است اماگاه به دلایل دیگر مانند التهاب میتواند مثبت شود و لذا نتایج آن باید توسط پزشک و با در نظر گرفتن کلیه بررسی ها تفسیر شود .