روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید پیگیری مشاورهدکتر مهتاب وثیق

 > > >  شروع مشاوره
تحصیلات
پزشکی عمومی:
سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
دوره تخصصی:
سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
دوره فوق تخصصی:
سال 1396 , دوره فوق تخصصی جراحی پستان, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
رتبه علمی
استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر وثیق از سال 1391 بمدت 4 سال در اصفهان در زمینه تخصصی جراحی عمومی فعالیت داشتند. ایشان تمام فعالیتهای علمی و تخصصی پزشکی و جراحی خود را از سال 1395 در زمینه بیماریهای پستان متمرکز کرده اند. در حال حضر در بیمارستان سینا و بیمارستان یاس مشغول درمان بیماریهای پستان و آموزش هم زمان جراحی پستان یه دستیاران جراحی عمومی و دستیاران فلوشیپ جراحی پستان میباشند.
مقالات چاپ شده
در طی 10 سا ل فعالیت علمی و تخصصی, دکتر وثیق تا کنون بیش از 20 مقاله علمی در معتبرترین مجلات علمی بین المللی منتشر کرده است. همچنین در نگارش یک کتاب به زبان انگلیسی و ترجمه دو کتاب به زبان فارسی مشارکت داشته اند. اخیرا مقاله ایشان در مورد 437 بیمار مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز در مجله معتبر Annals of Surgical Oncology که یکی از معتبرترین مجلات در این حوزه تخصصی است به چاپ رسیده است. برای بازدید مقالات علمی و کتابهای تخصصی نگارش شده دکتر وثیق به Mahtabvasigh- google scholar مراجعه نمایید.
محل کار

بخش جراحی یک, بیمارستان سینا, دانشگاه علوم پزشکی تهران
بخش جراحی, بیمارستان یاس , دانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان حسن آباد, درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان سینا روزهای یکشنبه ساعت 2 وروزهای پهار شنبه ساعت 9
خیابان کریم خان, خیابان استاد نجات الهی, بیمارستان یاس, درمانگاه جراحی پستان روزهای سه شنبه و پنجشنبه ساعت 10
وب سایت:
Drmahtabvasigh.ir
شروع مشاوره