روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانه

2000
مشاوره


دکتر سعید فرزانه فر

>>> شروع مشاوره

 
تحصیلات
پزشکی عمومی:
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سال 1383)
دوره تخصصی:
 تخصص پزشکی هسته ای، دانشکاه علوم پزشکی تهران (سال 1388)
دوره های فوق تخصصی:
اخذ مدرک بورد تخصصی پزشکی هسته ای اتحادیه اروپا (2012)
رتبه علمی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر سعید فرزانه فر از سال 1388 مشغول به ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی است. بخش درمان با چشمه های باز رادیواکتیو در سال 1392 با همت دکتر سعید فرزانه فر به عنوان رئیس بخش پزشکی هسته ای در ساختمان جدید این بخش و با کمک سایر همکاران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی افتتاح گردید.
مقالات چاپ شده
o استاد راهنما و مشاور بیش از 34 پایان نامه تخصصی و فوق تخصصی.
o چاپ بیش از 28 مقاله پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی
برای بازدید مقالات علمی و کتابهای تخصصی نگارش شده و سایر فعالیت های علمی دکتر فرزانه فر، اینجا را کلیک کنید.
مسئولیت های علمی مرتبط  
o رئیس بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 1390 تا کنون
o دبیر علمی هجدهمین و بیست سومین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران
o عضو هیئت ممتحنه و ناظر آزمون ارتقا رشته پزشکی هسته ای
o ناظر هیات ممتحنه گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
o عضو کمیسیون تعیین تعرفه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
o مدیر بازآموزی انجمن پزشکی هسته ای ایران از 1390 تا کنون
o بازرس علی البدل انجمن پزشکی هسته ای ایران از 1390 تا 1393
o مسئول کمیته تکنولوژیستها و عضو کمیته علمی در دهمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای آسیا اقیانوسیه
o دبیر انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران از 1393 تا کنون
o عضو کمیته کشوری سیاست گذاری PET
o مدیر گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1398
o ویراشگر مجله انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران.
محل کار
بخش پزشکی هسته ای، مجتمع بیمارستانی امام خمینی