روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانه

2000
مشاوره


دکتر افسانه علی خاصی
تحصیلات
پزشکی عمومی:
سال 1381 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی- ایران
دوره تخصصی:
سال 1386 تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران- ایران
دوره های فوق تخصصی:
سال2018 دوره تصویربرداری قلب-دانشگاه علوم پزشکی ایران-ایران
دوره های فوق تخصصی:
 سال ۲۰۱۹ سال2019-2020 دوره فوق تخصصی تصویربرداری بیماریهای پستان دانشگاه تورنتو کانادا
رتبه علمی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر افسانه علی خاصی از سال 1389 به صورت فوق تخصصی در زمینه بیماریهای پستان کار کرده اند و درمراکزی همچون کلینیک پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران فعالیت داشته اند. ده ها فلوشیپ در این زمینه توسط ایشان به همراه همکارانشان تا کنون تعلیم دیده اند ودر سراسر ایران مشغول به خدمت هستند.
مقالات چاپ شده
تا کنون بیش از 40 مقاله علمی در معتبرترین مجلات علمی داخلی و بین المللی منتشر کرده اند. مقالات چاپ شده توسط دکتر علی خاصی را می توانید در این لینک بینید:
PubMed Link
Scopus Link
Researchgate
محل کار
انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شروع مشاوره