روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید پیگیری مشاوره

ماموگرافی های قبلی تا چه زمانی به درد ما می خورند؟
مقایسه ماموگرافی جدید با ماموگرافی های فبلی به پزشک کمک می کند که ضایعات مشکوک را بهتر تشخیص دهد.
1398/11/26
📌عکس ماموگرافی های قبلی خود را نگه دارید و هر زمان که برای انجام ماموگرافی مراجعه میکنید آنها را به پزشک رادیولوژیست بدهید.
مقایسه ماموگرافی جدید با ماموگرافیهای قبلی به پزشک کمک می‌کند که ضایعات مشکوک را بهتر تشخیص دهد.

در کلینیک مجازی روبان شما می توانید عکس های ماموگرافی خود را برای پزشکان فرستاده و مدارک قبلی شما در پرونده شما به صورت محرمانه ذخیره شده.
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):